21 sep 2021 | Banken, Waardering

Hoe te voldoen aan artikel 208 van de EBA?

Om een de-correlatie tussen de uitgeleende waarde en de reële waarde van vastgoedactiva als onderpand te voorkomen, zal de EBA banken verplichten een taxatie uit te voeren voordat zij een lening verstrekken.om een krediet.

CDeze wijziging zal belangrijke veranderingen teweegbrengen in de wijze waarop kredietverlening wordt beheerd. Ook al waren ramingen al vrij gebruikelijk, de inwerkingtreding van artikel 208 brengt meer beperkingen met zich mee, met name voor het beheer van gegevens in verband met deze ramingen.

Voorts bepaalt lid 1 dat alleen goederen die voldoen aan cersommige eisen kunnen worden beschouwd als geldige garanties. De kwesties in verband met de compliance aan deze nieuwe richtlijnen zijn daarom belangrijk.

Wat verandert er voor banken in 2022?

Wij zijn vooral geïnteresseerd in lid 3:

[...] de volgende eiseninzake het toezicht op de waarde van onroerend goed en inzake de taxatie van onroerend goed moet aan de volgende eisen worden voldaan

Regelmatige waardecontroles

De instellingen moeten de waarde van het onroerend goed regelmatig controleren. Dit betekent ten minste eenmaal per jaar voor gebouwen en eens in de drie jaar voor commerciële immMeubilair wonen. 

De instellingen moeten dmeer controles veelvuldig als de markt belangrijke veranderingen ondergaat (contextueel: Covid, reglementair: EPB-regelgeving, enz.) die de waarde van de vastgoedactiva kunnen beïnvloeden.

Waarschuwing voor herbeoordeling

L’évaluation du bien immobilier devra être réexaminée si les informations que l’institution détient indique que la valeur de l’actif peut avoir diminué de manière significative par rapport aux prix du marché. Ce serait par exemple le cas de biens avec un PEB G dans un contexte réglementaire où les mauvaises performances énergétiques seraient fiscalement « sanctionnés » par exemple. On assisterait alors à un découplage des biens PEB > G et des biens PEB < G, nécessitant une réévaluation du portefeuille de biens impactés.

Documentatie en geschiedenis van beoordelingen

Om gemakkelijk te kunnen vaststellen of een herbeoordeling nodig is, is het absoluut noodzakelijk te beschikken overer een gestructureerde database, waarmee de kenmerken van een onroerend goed en de vorige taxaties kunnen worden opgezocht. Dit niveau van gegevensstructurering is vrijwel onmogelijk te bereiken door een beroep te doen op externe deskundigen, wier gegevenscodering onvermijdelijk van deskundige tot deskundige zal verschillen.

Hoewel de beoordeling-worden uitgevoerd door een expert, zijn de beperkingen met betrekking tot de frequentie van beoordeling en controle zodanig dat het gebruik van automatische beoordelingsmethoden essentieel wordt.. Deze methoden genereren standaardisatie van het taxatieproces, waardoor al deze gegevens digitaal kunnen worden opgeslagen. Dit maakt het uiteraard gemakkelijker om de ontwikkelingen in de regelgeving te volgen en om snel een groep panden te identificeren die opnieuw moeten worden getaxeerd.

Het gebruik van een fysieke deskundige, vanweget logistieke complexiteit en kosten, zal moeten worden gereserveerd gevallen waarin het automatische algoritme niet geschikt is.

Welke strategie moet worden gevolgd om aan de nieuwe EBA-verordening te voldoen?

IT-bedrijven gespecialiseerd in vastgoed, zoals SmartBlock, zijn het best geplaatst om banken in dit proces te ondersteunen. Naast hun kennis van waarderingstechnieken en de vastgoedsector hebben ze de knowhow om de IT-architectuur op te zetten die nodig is om een vastgoedportefeuille te monitoren en periodiek te waarderen.

Geïnteresseerd in dit artikel?
We publiceren regelmatig kaarten, statistieken, analyses en artikelen op onze blog en op LinkedIn.

Volg me op LinkedIn of vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van nieuwe artikelen.