Je kadastraal inkomen online schatten

Betaal je te veel onroerendgoedbelasting?
Het kan aan je kadastraal inkomen liggen.
Doe de test:

Overzicht van het resultaat van de rekenmachine

In België wordt de Précompte Immobilier berekend op basis van de Revenu Cadastral (RC). De RC wordt berekend op basis van de huurwaarde van je woning, afhankelijk van de ligging en kenmerken (comfort, leeftijd, enz.).

Maar dit kadastraal inkomen werd berekend door de autoriteiten... in 1975! Het houdt geen rekening met veranderingen aan je woning of de huurmarkt.

Om de RC van elk eigendom bij te werken, stelt de FOD elk jaar een vaste indexering voor, die gemeenschappelijk is voor alle eigendommen. Deze is 2,09 in 2023, wat betekent dat je om je geïndexeerde kadastraal inkomen (2023) te berekenen, gewoon de RC moet vermenigvuldigen met 2,09. 

Voorbeeld voor een appartement met 2 slaapkamers in Sint-Pieters-Woluwe:
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen (1975): € 860
Geïndexeerd kadastraal inkomen (2023): 860 x 2,0915 = € 1798

Is de RC van 1975 nog steeds van toepassing op uw eigendom?

Niet noodzakelijkerwijs, en als dat zo is, betaalt u misschien te veel onroerendgoedbelasting. Er zijn manieren om het Kadastrale inkomen te herzien, maar je moet nog steeds argumenten hebben om een nieuwe RC te rechtvaardigen.

U kunt dit formulier gebruiken om in slechts 4 stappen een schatting te krijgen van uw wettelijke aansprakelijkheid. 

Als je net een nieuw huis hebt gekocht, vergeet dan niet het kadastrale inkomen te controleren voordat je te veel belasting betaalt!

Voer je bouwwerkzaamheden uit? Dit is een goed moment om je kadastraal inkomen te herzien!

Laat onze experts je helpen

De antwoorden op je vragen over het kadastraal inkomen

Wat is het kadastraal inkomen?

Het kadastraal inkomen (RC) vormt de basis voor het heffen van bronbelasting op onroerend goed en voor het bepalen van het inkomen uit onroerend goed waarover personenbelasting moet worden betaald.

De RC is geen reëel inkomen, maar een fictief inkomen dat overeenkomt met het gemiddelde jaarlijkse netto-inkomen dat een woning aan de eigenaar zou opleveren. Het is dus de gemiddelde netto huurwaarde van het onroerend goed voor één jaar op de referentiedatum. Tot nu toe was de referentiedatum 1 januari 1975.

Wat is het verschil tussen Précompte Immobilier en Revenu Cadastral?

Het kadastraal inkomen wordt op federaal niveau vastgesteld. Het kadastraal inkomen hoeft niet te worden betaald, maar wordt gebruikt als basis voor de berekening van de roerende voorheffing en voor het bepalen van het inkomen uit onroerend goed dat onderworpen is aan de personenbelasting.

Eigendomsbelasting is een belasting die jaarlijks moet worden betaald en wordt vastgesteld op basis van geïndexeerde kadastrale inkomsten. Het is een gewestelijke belasting. Voortaan verwerken en innen de gewesten de roerende voorheffing rechtstreeks op onroerend goed dat zich op hun grondgebied bevindt.

Waarom mijn kadastraal inkomen berekenen?

Als je je Kadastraal inkomen berekent, krijg je een beter idee of je meer of minder onroerendgoedbelasting betaalt dan wanneer je je Kadastraal inkomen door de overheid laat bijwerken.

Wanneer kan het kadastraal inkomen worden geherwaardeerd?

Je kunt een herbeoordeling van het kadastraal inkomen aanvragen na ingrijpende wijzigingen aan je eigendom (werken). 

De autoriteiten kunnen je ook op de hoogte brengen van een wijziging in je kadastraal inkomen. In dat geval heb je 2 maanden de tijd om de wijziging aan te vechten.

Het is echter niet mogelijk om een herziening van je kadastraal inkomen aan te vragen buiten de toegestane periode voor klachten. De administratie zal het kadastraal inkomen alleen corrigeren als kan worden aangetoond dat er een materiële fout is gemaakt (bijv. een administratieve fout of een rekenfout).

De aankoop van een eigendom geeft de nieuwe eigenaar niet het recht om een claim in te dienen tegen het eerder vastgestelde kadastrale inkomen.

Wat is geïndexeerd kadastraal inkomen?

Het kadastraal inkomen (CR) dat in aanmerking wordt genomen voor de registratie van de roerende voorheffing en voor de berekening van het inkomen uit vermogen in de belastingaangifte, is het geïndexeerde kadastraal inkomen.

Wettelijk moet het kadastraal inkomen elke 10 jaar worden geherwaardeerd als onderdeel van een algemeen egalisatieproces. Omdat deze algemene herziening te laat is, is het kadastrale inkomen sinds het inkomstenjaar 1991 aangepast aan de consumentenprijsindex (automatische indexering).

Wat moet ik doen als mijn geschatte kadastrale inkomen lager is?

Als je een lager kadastraal inkomen krijgt van onze schatter en het verschil aanzienlijk is, neem dan contact op met onze experts om je te helpen dit te betwisten.

Wat moet ik doen als mijn geschatte kadastrale inkomen hoger is?

Het is mogelijk dat onze schatter geen rekening heeft gehouden met alle specifieke kenmerken van je woning. Als je toch denkt dat je RC te hoog is, kun je contact opnemen met onze experts voor hulp.